Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 902 382 529
E-mail: store@toptacky.eu
Fakturačná adresa:
REMAV s.r.o.
Sekčovská 645/34
08641 Raslavice

IČO: 51917866
DIČ: 2120835057
IČ DPH: SK2120835057

IBAN:SK7783300000002601500683
BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

REMAV s.r.o. je reg. podľa §7a Zákona o DPH
Okr. súd PO. Vložka č.:36931/P
Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2601500683
IBAN: SK7783300000002601500683
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kontaktný formulár